Ako vydať knihu
u nás a v zahraničí

Pomôcka pre začínajúcich autorov a/alebo pre autorov zamýšľajúcich vydávať knihy v zahraničí, aj prostredníctvom Amazonu. Okrem postupného vysvetlenia celého procesu, ktorým si každý začínajúci autor musí prejsť, sú v knihe uvedené aj linky na stránky, ak je potrebné, tak aj s popisom registrácií.

Kniha je delená na tri sekcie.

Sekcia A: Vydávanie kníh prostredníctvom vydavateľstva alebo ako samovydavateľ na Slovensku.

Sekcia B: Vydávanie kníh prostredníctvom vydavateľstva alebo ako samovydavateľ v zahraničí. V tejto sekcii sa hovorí o anglicky hovoriacich krajinách.

Sekcia C: Pohľad na knižný svet.
Posledná časť je vytvorená so zámerom vidieť knižný svet ako komplex a ukázať autorovi aj pohľad ľudí, ktorí za ním stoja. Ako napríklad knižný editor, vydavateľstvo a podobne.

ako vydat knihuobrazok.jpg