Ako sa netopier Badly stal letovým dispečerom

 
Rozbor literárnou vedkyňou

V e-knihe Ako sa netopier Badly stal letovým dispečerom je prepojení na mediálny priestor hneď niekoľko. V prvom rade je to už spomenutý formát knihy, pri čítaní príbehu sa pred nami odkrývajú postupne ďalšie prepojenia s televíziou, filmom, internetom, či dokonca svetom počítačových hier.

Príbehom, zasadeným do zvieracej ríše, nás sprevádza malý, bojazlivý a utiahnutý netopier Badly, prežívajúci svoje každodenné radosti a starosti, no zároveň čeliaci problémom dospievania. Mary Roe otvára už mnohokrát pertraktovanú tému vzťahu rodičov a detí, spolunažívanie v komunite a medzi kamarátmi. Odkrýva pomyselné tajomstvá existencie v netopierej spoločnosti, prinášajúc osobnú predstavu o možnostiach jej fungovania. Aj napriek výraznej podobnosti so svetom ľudí, nezabúda upozorniť na „netopierie zvyklosti“, akými sú problémy s denným svetlom a život v noci, lietanie,či vešanie sa na stromy dolu hlavou.

Badly však nie je len obyčajným netopierom, ale aj predstaviteľom dospievajúcej generácie, stojacej pred otázkou voľby povolania a ďalšieho putovania životom. Ani zvierací hrdinovia neodľahčili rodový konflikt, ktorý autorka do príbehu vložila. Konfrontácia rodičov a detí, rozhodnutie autority v duchu rodinnej tradície a túžba mladého netopiera po splnení vlastných snov a slobodnom rozhodnutí silne rezonujú v intenciách sujetu. V okamihu stotožnenia sa Badlyho s profesionálnym smerovaním rodinne tradovaného kamenára sa vydáva na cestu osobnej rozlúčky so slobodou a voľnosťou, ktorú nachádzal v častom túlaní sa a lietaní svetom.

Pokojne sa vyvíjajúca dejová línia, s množinou načrtnutých problémov, naberá v okamihu dynamický ráz a neočakávaný charakter. Autorka začne otvárať, už vyššie spomenutý, mediálny priestor a vytvára významové konotácie plné napätia, akcie a imaginatívnosti. Ako šibnutím čarovného prútika je zvieracia ríša prenesená do rámca akčných filmov a seriálov, filmových trikov a počítačových hier o tajných organizáciách, agentoch a kriminálnych zločincoch. Rozprávkový svet sa strieda so svetom filmového plátna a televíznych programov. V tomto momente sa mení aj náš prvotný názor o zaradení knižky do okruhu čítania pre deti a posúvame vekovú hranicu smerom nahor k dospievajúcej mládeži, ktorá scény zo špionážnych seriálov pozná a obľubuje. Vekové ohraničenie knihy sa však neuzatvára. Dávame ju do pozornosti aj dospelému čitateľovi. Ako oddychové a zaujímavé čítanie určite pobaví vo chvíľach odpočinku.

V príbehu plní dôležitú úlohu náhoda. Práve jej vplyvom sa Badly stáva svedkom zločinu, spoznáva najväčších kriminálnikov zvieracieho sveta, je zatknutý tajnou agentkou skupiny MIBAT a obvinený z účasti na obchodovaní s diamantmi. Čitateľ sa dozvedá o najmodernejšom vybavení špionážnej netopierej organizácie, o prípravách zložitých stratégií a bojových plánov, či o agentskom výcviku, ktorému sa nevyhne náhodou riadený Badly. V dobrom akčnom príbehu nesmie chýbať napätie a postupne sa zvyšujúca gradácia deja. Keď už má čitateľ dojem, že udalosti smerujú k vyriešeniu záhad a chyteniu vinníkov, tajná agentka Eliza padne nečakane do zajatia a v pátraní sa pokračuje. Práve tu dochádza k prerodu hlavnej postavy v jej vonkajšom aj vnútornom svete. Nenápadný netopier Badly sa mení na odvážneho akčného hrdinu, bez strachu sa vrhajúceho do nebezpečenstva, s odhodlaním bojuje za správnu vec a vyslobodí kamarátku.

Koniec je už rozprávkovo harmonický, dobro víťazí a zlo je potrestané. Práve nečakané okolnosti a životné zvraty prispejú k splneniu Badlyho sna o nezvyčajnom a záslužnom povolaní, stáva sa letovým dispečerom. Hrdosť a uznanie jeho rodičov zrušia generačne tradované povolanie kamenára a vyústia do hrdinovho šťastného a spokojného života. Už aj vyššie spomenuté prvky vypovedajú mnoho o pozitívach uvedenej knihy. Umelecké stvárnenie témy je dôvtipne prepojené na zábavný, ale aj poučný príbeh. Oceňujeme aj motivickú nápaditosť, prepojenie na mediálny priemysel, no rovnako aj ľahkosť a zrozumiteľnosť vyjadrovania a narábania s jazykom a umeleckými prostriedkami.

Mgr. Martina Matyášová, PhD.

© 2017 by Mary Roe. Proudly created with WIX.COM