• Mary Roe

Prečo je empatia dôležitá

Updated: Sep 24, 2019Zamyslela som sa nad tvrdením, že všetky naše činy by mali vychádzať z lásky. Myslím si, že takéto vyjadrenie je nedostatočné. Mnoho ľudí totiž nevie, čo vlastne pojem láska je. Do akej miery je potrebné vkladať ju do našich činov a ani to, komu tú lásku máme prejavovať.

Myslím si, že existuje niečo omnoho konkrétnejšie, čo nám môže ukázať presné hranice a samotná láska je iba výsledkom. Myslím si, že práve na túto jednu jedinú vlastnosť by sa mali zamerať rodičia pri výchove detí a učitelia na svojich hodinách.

Hovorí sa, že učitelia majú učiť, nie vychovávať. Iste, základ výchovy musí pochádzať z rodiny, no školstvo je výchovno-vzdelávací proces. Teda proces, pri ktorom sa vštepujú vedomosti a výchova.

Vyštudovala som pedagogiku a pokiaľ som učila, aj na hodine ako je matematika som mala vo svojich prípravách na hodinu vsunuté aj niečo zo základov výchovy.

Čo teda považujem za najdôležitejšiu črtu, ktorá by dokázala zmeniť celý svet k lepšiemu?

Empatia.

Jedno jednoduché slovo, ktoré v sebe nesie kompletnú premenu ľudského správania, ak sa postaví na prvé miesto ľudských emócií.

Ak má človek empatiu, nebude svojho manžela alebo manželku psychicky alebo fyzicky týrať. Nebude jej/jemu hovoriť sexistické poznámky, nebude ho/ju zhadzovať pred ostatnými, pretože jednoducho vie, cíti, aké nepríjemné to pre tú osobu je.

Rodičia by netlačili svoje deti do splnenia snov, ktoré boli ich vlastné, pretože by dokázali rozpoznať, že ich ratolesti inklinujú k niečomu inému.

Ak má človek empatiu, nebude trhať nohy chrobákom, nepoleje mačky benzínom a neškrtne zápalkou a neurobí nič, čo by tomu zvieraťu ublížilo, pretože cíti jeho strach a smútok.

Človek s empatiou nebude robiť svojim susedom, kolegom, spolužiakom naprieky, pretože vie, ako im tým znepríjemní deň. Nebude ich ťahať po súdoch za hlúposti.

Neexistovalo by šikanovanie na školách alebo na pracovisku, pretože to jednoducho empatický človek nedokáže.

Nikto by sa nevysmieval postihnutým ľuďom vediac, že ten človek sa aj bez toho musí potýkať s množstvom problémov a obmedzení.

Empatia by v politikoch nedovolila nastaviť zákony tak, aby ľudia na základe ich rozhodnutia trpeli.

Empatický človek by nič neukradol, pretože si uvedomuje, že ten, koho okradol, si na ukradnutú vec musel našetriť alebo si ju odpracovať alebo ak ide o zamestnávateľa, tak ako zamestnanec si uvedomuje, že jeho firmu musel ten človek vybudovať a výsledky jeho úsilia neprišli zo dňa na deň.

Zamestnávatelia by platili výplaty zamestnancom vždy na čas a primerane vzhľadom na príjmy firmy a pozície, pretože by im to svedomie nedovolilo nechať zamestnanca bez peňazí, ktoré sú v tomto svete nutnosťou.

Empatický človek by nezobral do ruky bombu a nešiel by ju odpáliť niekde do preplneného nákupného centra, ani by nevzal do ruky zbraň, pretože by chápal dôsledkom tohto konania.


Empatia sa prejavuje v každej sfére života. V partnerskom vzťahu, v rodičovstve, v rodine a známych, v kontakte s cudzími ľuďmi, v zamestnaní, na dovolenke...

Je úplne jedno či je človek biely, čierny alebo akejkoľvek inej farby. Je úplne jedno či žije v Ázii, Európe, Afrike, Austrálii, Amerike alebo na južnom póle. Táto jednoduchá schopnosť by mala byť vštepená do sŕdc všetkých ľudí na svete.

Ak sa k vám niekto správa s porozumením, obľúbite si ho. Láska je z môjho pohľadu teda len výsledkom činov prameniacich z jedného obyčajného slova s obrovským významom. Významom, ktorý by dokázal zmeniť celý svet.

Vidíte to takto aj vy?

#Lepsizivot #život #zmysel #empatia #ľudskosť #láska #MaryRoe #zmeniťsvet #tolerancia

28 views0 comments