• Mary Roe

Biblia - 1 deň pred Pesachom


13. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 13. Nisan teraz pripadá na Piatok, 26.3.2021 a končí v Sobotu západom slnka.


Večer


Ježiš ostáva v Betánii.


Ráno (Matúš 26:17-19, Marek 14:12-16, Lukáš 22:7-13)


Blíži sa 14. Nisan, Pesach. Podľa Mojžišovského zákona sa tento sviatok slávy večer, na začiatku dňa, teda hneď po západe slnka. Na pesachovú večeru je potrebné zaobstarať jahňa, ktoré majú upiecť v celku a majú ho jesť s nekvaseným chlebom a s horkými bylinkami. (2.Mojžišova 12:8,9)

Ježiš teda posiela Petra a Jána do Jeruzalema aby sa o večeru postarali. Učeníci sa ho však pýtajú, kde majú večeru pripraviť. Ježiš im hovorí: "Keď budete vchádzať do mesta, stretnete človeka, ktorý ponesie nádobu s vodou. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde. A pánovi domu poviete: ‚Učiteľ sa pýta: „Kde je hosťovská izba, v ktorej by som mohol so svojimi učeníkmi jesť pesachovú večeru?“‘ Ukáže vám veľkú hornú miestnosť, v ktorej bude všetko potrebné. Tam to pripravte."

Učeníci teda vošli do Jeruzalema a všetko našli tak, ako im Ježiš povedal. Teraz ich čaká príprava večere pre 13 osôb. Ježiša a jeho dvanástich učeníkov.

11 views0 comments

Recent Posts

See All