• Mary Roe

Biblia - 2 dni pred Pesachom


12. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 12. Nisana teraz pripadá na Štvrtok večer, 25.3.2021 a končí v Piatok západom slnka.


Večer (Matúš 24:3 - 25:46, Marek 13:3 - 13:37, Lukáš 21:5 - 21:38)


Ježiš je na Olivovom vrchu a s ním štyria apoštoli – Peter, Andrej, Jakub a Ján. Pýtajú sa ho, čo tým myslí, keď hovorí o zničení chrámu a akým spôsobom a kedy prevezme vládu on. Učeníci totiž v tom čase ešte nechápu, že Ježiš neprišiel na zem preto, aby prevzal politickú vládu zasadnutím na kráľovský trón tak, ako napríklad kráľ Dávid, či Šalamún.

Kresťania veria, že Ježišova odpoveď niesla dvojité proroctvo. Jedno sa má týkať zničenia mesta Jeruzalem o necelých 40 rokov a druhý význam sa má splniť pred dňom konečného Božieho súdu nad ľudstvom.


Ježiš učeníkom hovorí o znameniach, podľa ktorých majú kresťania spoznať blížiaci sa koniec. Hovorí o premnožení falošných prorokov, o vojnách a správach o vojnách, o politických konfliktoch medzi jednotlivými krajinami, o hlade a zemetraseniach. Tieto znamenia majú poukázať na začiatok najťažších čias.

Ježiš ďalej hovorí, že kresťania budú prenasledovaní, nenávidení a niektorí budú zabití. Mnohí odpadnú od viery. Vo svete sa má rozmáhať zlo a vytratiť sa z neho láska. Ježiš ale sľubuje, že kto vytrvá až konca, ten sa dočká záchrany. Ďalej hovorí: "A táto dobrá správa o Kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec."


Ježiš pokračuje poznámkou, že ak uvidia Jeruzalem obkľúčený vojskami, bude to pre nich znamením, že jeho zničenie je blízko a aby ušli do hôr a s odchodom neotáľali. Nech odídu hneď ako to bude možné.


Ježiš pokračuje slovami, že ich/nás čakajú také ťažké časy, aké ľudstvo ešte nikdy predtým nezažilo a aké už nikdy potom nezažije. Tiež hovorí: "A budú znamenia na slnku, mesiaci a hviezdach a národy na zemi budú prežívať úzkosť, lebo pre hukot mora a vlnobitie nebudú vedieť, čo majú robiť. Ľudia budú omdlievať od strachu a očakávania toho, čo prichádza na obývanú zem, lebo nebeské moci budú otrasené."

Ježiš však do týchto hrozivých proroctiev učeníkom hovorí aj povzbudivé slová: "Ale keď sa to začne diať, vzpriamte sa a zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vyslobodenie."


Ježiš toto ťažké obdobie prirovnáva k času, kedy žil na zemi Noe. Hovorí: "Pred potopou ľudia jedli a pili, muži sa ženili a ženy sa vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korábu, a nevšímali si, čo sa deje, kým neprišla potopa a všetkých ich nezmietla."

Ježiš preto svojich učeníkov nabáda aby boli stále bdelí, všímali si znamenia a aby konali v súlade s tým, čo ich Ježiš učil lebo: "Ten deň a hodinu nepozná nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec."

Ježiš potom pokračuje rozprávaním podobenstiev, ktorými im vysvetľuje aké dôležité je v bdelosti nepoľaviť.


Ráno (Matúš 26:1-5, 14-16, Marek 14:1,2,10,11, Lukáš 22:1-6)


Hlavní kňazi sa zišli na nádvorí domu veľkňaza menom Kaifáš a dohadujú sa ako zabiť Ježiša. Veľmi sa tešia návšteve Judáša Iškariotského, ktorý k nim práve prišiel. Pýta sa, čo mu dajú za to, ak im Ježiša zradí. Človek by čakal, že za Ježiša budú ochotní zaplatiť veľa peňazí, no kňazi mu prisľúbili 30 strieborných, čo zodpovedá 30 šekelom. Túto sumu stanovoval Mojžišovský zákon ako cenu za otroka. Judáš však ponuku prijíma a začína hľadať príležitosť ako to uskutočniť.


18 views0 comments

Recent Posts

See All