• Mary Roe

Biblia - 4 dni pred pesachom


10. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 10. Nisan teraz pripadá na Utorok večer, 23.3.2021 a končí v Stredu západom slnka.


Večer


Ježiš s učeníkmi odchádza z Jeruzalema do Betánie, kde prenocujú.


Ráno (Marek 11:15-18, Lukáš 19:45-48, Ján 12:23-50)


Ježiš ide hneď ráno do chrámu v Jeruzaleme. Okrem vyučovania urobí však ešte jednu vec. Hovorí: "Je napísané, ´Môj dom sa bude nazývať domom modlitby,´ale vy z neho robíte skrýšu lupičov." Nahnevaný prevracia stoly a vyháňa všetkých, ktorí si z chrámu a jeho nádvoria urobili svoje predajné miesta.


Ježiš teraz vysvetľuje, že tak ako pšeničné zrno musí odumrieť aby prinieslo veľkú úrodu, tak aj on musí zomrieť. V závere jeho slov vyslovuje nahlas modlitbu aby Boh oslávil svoje meno. Vtedy sa z neba ozýva hlas: "Oslávil som a opäť oslávim."

Niektorí ľudia si myslia, že zahrmelo, iní, že s Ježišom hovorí anjel.


Ježiš ďalej o sebe hovorí ako o svetlu a radí, že ak v neho budeme veriť a pôjdeme za ním, tma nás nepremôže. Taktiež dodáva: "Kto verí vo mňa, neverí len vo mňa, ale aj toho, ktorý ma poslal."

Farizejom sa Ježišove reči nepáčia. Nechcú ho však napadnúť na verejnosti, pretože sa boja davu, ktorý ho počúva a nasleduje. Ježiš napokon "ušiel a skryl sa pred nimi."


16 views0 comments

Recent Posts

See All