• Mary Roe

Biblia - 6 dní pred Pesachom


Pre kresťanov sa blíži najvýznamnejší sviatok v roku. V nasledujúcich článkoch sa pozrieme na posledný týždeň života Ježiša Krista. Nechajte sa myšlienkami preniesť 2000 rokov späť.


8. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 8. Nisan teraz pripadá na Nedeľu večer, 21.3.2021 a končí v Pondelok západom slnka.


(Ján 11:55 - 12:1)


Ľudia prichádzajú do Jeruzalema, aby sa pred Pesachom obradne očistili a našli Ježiša. Hlavní kňazi už majú v úmysle Ježiša odstrániť, a tak nabádajú ľudí, aby ak ho nájdu, oznámili im to.

Ježiš však v Jeruzaleme nie je. Šiel do Betánie, dedinky, ležiacej na východnom svahu Olivového vrchu, asi 3 km od Jeruzalema, kde býva aj vzkriesený Lazar.*Pesach (2. Mojžišova, 12 kapitola)


Najdôležitejší židovský sviatok. Je pohyblivý tak, ako Veľká noc. Prvý krát ho zaviedol Boh v roku 1513 pred n.l. Izraelský národ bol vtedy posledný deň v Egypte. 14.Nisana Izraeliti potreli zárubne svojich dverí baránkovou krvou, vďaka čomu každý prvorodený z ich domácnosti, človek aj zviera, ostal nažive. Ešte tej noci im Egypťania dali drahé predmety, zlato, striebro, drahokamy... a vyhnali ich. Tento deň sa mal každoročne pripomínať aby nezabudli, ako ich Boh oslobodil z otroctva. Na tento sviatok pripadla aj smrť Ježiša Krista, ktorú si pripomínajú kresťania na celom svete.

Od 14 - 21 Nisana bol sviatok Nekvasených chlebov. V týchto dňoch sa nesmel v jedlách vyskytovať žiaden kvások.

49 views0 comments

Recent Posts

See All