• Mary Roe

Biblia - Deň po Pesachu


15. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 15. Nisan teraz pripadá na Nedeľu, 28.3.2021 a končí v Pondelok západom slnka.


Ráno (Matúš 27:62-66)


Na druhý deň, v sabat, prichádzajú za Pilátom hlavní kňazi a farizeji a hovoria mu: "Spomenuli sme si, že keď bol ten podvodník ešte nažive, hovoril: ‚Po troch dňoch budem vzkriesený.‘ Preto prikáž, aby hrob strážili až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci, neukradli telo a nepovedali ľuďom: ‚Vstal z mŕtvych!‘ A posledný podvod by bol horší ako prvý."

Pilát im vyhovel. Dal im stráž, ktorá bude hrob strážiť.


*Pole krvi (Matúš 27:6-10)

Čo sa stalo s 30 striebornými, ktoré Judáš vrátil kňazom? Tí ich do svätej pokladnice dať nechceli. "Nie je správne dať ich do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv." Nakoniec sa teda dohodli, že za ne kúpia hrnčiarovo pole, na ktorom budú pochovávať cudzincov. Preto dostalo názov Pole krvi.

Týmto sa splnilo proroctvo zapísané v knihe Jeremiáš, ktoré je zopakované aj v Matúšovi 27:9,10 "A vzali 30 strieborných, cenu stanovenú za toho človeka, cenu, akou ho ohodnotili Izraeliti, a kúpili za ne hrnčiarovo pole."

18 views0 comments

Recent Posts

See All