• Mary Roe

Biblia - Pesach 1.časť


14. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 14. Nisan teraz pripadá na Sobotu, 27.3.2021 a končí v Nedeľu západom slnka.


Večer (Matúš 26:20-35, Marek 14:17-31, Lukáš 22:14-38, Ján 13:1-17:26)


Ježišovi ostávajú už len hodiny života. Plné poníženia a bolesti.


Ježiš je v hornej miestnosti na pesachovej večeri, kde svojim učeníkom hovorí, ako veľmi si prial jesť s nimi pesachovú večeru skôr ako bude trpieť.

Potom urobil niečo, čo nikto nečakal.

Bolo zvykom, že hostiteľ umýva hosťom nohy, no v ich skupine nebol nikto hostiteľom. Napriek tomu Ježiš vstáva od stola, berie do rúk uterák a nádobu s vodou. Chystá sa umyť nohy všetkým svojim apoštolom ako príklad aby sa nikdy pred nikým nevyvyšovali, ale boli pokorní a úctiví jeden k druhému.

Keď prichádza k Petrovi, Peter mu hovorí: "Ty mi nikdy nebudeš umývať nohy.“ Ježiš mu ale odpovedá: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať so mnou nič spoločné.“ Peter na to zareaguje: "Pane, tak potom mi umy nie len nohy, ale aj ruky a hlavu.“

Ježiš im však umýva iba nohy.


Počas večere im Ježiš prezrádza blízku budúcnosť. Hovorí: "Jeden z vás ma zradí."

Učeníci sa ho pýtajú, kto to bude, dokonca aj Judáš.

Ježiš im odpovedá: „Je to ten, ktorému podám namočený kúsok chleba.“ Ten podáva Judášovi zo slovami: "Syn človeka odchádza, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý ho zrádza! Pre toho by bolo lepšie, keby sa nebol narodil." A ďalej dodáva: "Čo robíš, urob rýchlejšie." Judáš teda odchádza.


Ježiš berie chlieb a víno a hovorí známe slová: "To znamená moje telo, ktoré má byť dané za vás. Robte to na moju pamiatku." Jeden kus chleba necháva kolovať a každý si z neho kúsok vezme a zje. To isté Ježiš opakuje aj s vínom so slovami: "Tento pohár znamená novú zmluvu potvrdenú mojou krvou, ktorá má byť vyliata za vás."


Ďalej hovorí: "V túto noc ma všetci opustíte, lebo je napísané: ‚Udriem pastiera a ovce zo stáda sa rozpŕchnu.‘"

Vtedy sa ozýva Peter: "Aj keď ťa všetci ostatní opustia, ja ťa nikdy neopustím!"

Ježiš mu ale hovorí, že skôr ako kohút zakikiríka trikrát ho zaprie. Ježiš ale ďalej dodáva, že sa zaňho veľmi modlil aby jeho viera neoslabla potom, ako tak urobí.

Peter to ale stále odmieta: "Aj keby som mal s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem."


Potom dáva Ježiš svojim učeníkom nové prikázanie: "Milujte jeden druhého. Tak ako som ja miloval vás... Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci – že bude medzi vami láska."

Neskôr dodá dôvod: "Kto prijíma moje prikázania a dodržiava ich, ten ma miluje. Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec."


Ježiš pokračuje podobenstvom o viniči a vysvetľuje, že Boh má rád každého, kto prináša "dobré ovocie", no taktiež hovorí, že tí, ktorí ho nebudú nasledovať budú podobní vetvičke viniča, ktorá neprináša "dobré ovocie" a tá bude odstránená.


Ježiš ich pripravuje na zlé zaobchádzanie s nimi slovami: "Ak vás svet nenávidí, pamätajte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli časťou sveta, svet by vás mal rád, lebo by ste boli jeho. Keďže však nie ste časťou sveta... svet vás nenávidí."

Taktiež im hovorí: "Toto vám hovorím, aby ste nestratili vieru. Vylúčia vás zo synagógy, dokonca prichádza čas, keď si bude každý, kto vás zabije, myslieť, že preukázal Bohu svätú službu." Dodáva aj vysvetlenie: "To všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal."


Biblia zachytáva aj jednu dlhú Ježišovu modlitbu vyrieknutú v túto noc: "Dal [som im] slová, ktoré si mi dal ty. Oni ich prijali a s istotou spoznali, že som prišiel ako tvoj zástupca, a uverili, že si ma poslal. Prosím za nich... Svätý Otče, bdej nad nimi... Chránil som ich a ani jeden z nich nie je stratený, okrem syna zničenia... Neprosím ťa, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich chránil pred tým zlým. Nie sú časťou sveta, tak ako ani ja nie som časťou sveta... Neprosím len za nich, ale aj za tých, ktorí vďaka ich slovu uveria vo mňa...“

6 views0 comments

Recent Posts

See All