• Mary Roe

Biblia - Pesach 3.časť


14. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 14. Nisan teraz pripadá na Sobotu, 27.3.2021 a končí v Nedeľu západom slnka.


Ráno (Matúš 27:1-31, Marek 15:1-21, Lukáš 22:66-23:25, Ján 18:28-19:16)


Už je ráno a Ježiša teraz prevádzajú do budovy Sanhedrinu. Tu mu znova kladú otázky a pýtajú sa ho, či je Božím synom. Keď im nakoniec Ježiš odpovedá: "Sami hovoríte, že som." súd ho viní z rúhania a odsudzujú ho na smrť. Spútaného ho teraz vedú k rímskemu miestodržiteľovi Pontskému Pilátovi.


Judáš Iškariotský prichádza za kňazmi s 30 striebornými a hovorí: "Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv." Odpoveď kňazov je však bez citu: "Čo je nás do toho? To je tvoja vec!"

Judáš odhadzuje peniaze v chráme a uteká sa obesiť. Konár stromu sa však láme a on sa rúti priamo na skaly pod ním.


Pilát vychádza von z paláca a pýta sa z čoho Ježiša obviňujú. Tí mu odpovedajú: "Je to zločinec. Keby nebol, nevydali by sme ti ho."

Pilát však nemá záujem riešiť ich spory. Hovorí: "Odveďte si ho a súďte ho podľa svojich zákonov."

Muži však priamo oznamujú svoje úmysly: "My nemáme právomoc niekoho popraviť."


Náboženskí vodcovia si nemohli dovoliť odsúdiť niekoho počas Pesachu, pretože to nepovoľoval zákon. A Rimana ich židovské zákony nezaujímali, preto prišli s nápadom krivo obviniť Ježiša z politických rečí. Pilátovi preto povedali: "Zistili sme, že tento muž rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a hovorí o sebe, že je Kristus, kráľ."


Pilát vchádza späť do paláca a necháva si k sebe zavolať Ježiša. Tam sa s Ježišom rozpráva a začína otázkou: "Si kráľom Židov?"

- "Hovoríš to, lebo si to myslíš ty sám, alebo ti to o mne povedali iní?"

- "Som azda Žid? Tvoj národ a hlavní kňazi mi ťa vydali. Čo si urobil?"

- "Moje Kráľovstvo nie je časťou tohto sveta. Keby bolo moje Kráľovstvo časťou tohto sveta, moji služobníci by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje Kráľovstvo nie je odtiaľto."

- "Tak teda si kráľ?"

- "Sám hovoríš, že som kráľ... Preto som sa narodil a preto som prišiel do sveta, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je na strane pravdy, počúva môj hlas."

- "Čo je pravda?" Pilát nakoniec pokladá otázku, no nečaká na odpoveď. Hneď vychádza k davu a hovorí: "Nenachádzam na tom človeku žiadnu vinu."


Tí, ktorí boli proti Ježišovi však pokračujú v obvineniach: "Svojím učením podnecuje k vzbure ľudí po celej Judey. Začal v Galilei a dostal sa až sem."


Pilát sa chytil informácie o Galilei, pretože tá spadá pod vládu Herodesa Antipasa, a ten, je práve v Jeruzaleme.


Ježiša odvádzajú k Herodesovi, no ten sa chce iba pobaviť a žiada Ježiša, aby preňho urobil nejaký zázrak. Ježiš s ním nekomunikuje. Herodes a jeho vojaci sa mu posmievajú, obliekajú ho do honosného odevu, hodného kráľa. Herodes to nakoniec vzdáva a posiela Ježiša späť k Pilátovi.


Pilát si volá kňazov a ľud a hovorí im: "Vypočul som ho pred vami, ale nenašiel som nič, čo by potvrdzovalo vaše obvinenia. Ani Herodes nič nezistil, lebo nám ho poslal späť. Tento muž neurobil nič, za čo by si zaslúžil smrť. Preto ho potrestám a prepustím."


Pilátovi prichádza správa, ktorú mu dala poslať jeho manželka. Stálo v nej: "Nemaj nič s tým spravodlivým človekom, lebo túto noc som si pre neho vo sne veľa vytrpela."


Pilát chce Ježiša oslobodiť, a tak navrhuje: "Je u vás zvykom, že vám na Pesach prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil kráľa Židov?"

Naproti, ako druhú voľbu, vybral toho najväčšieho zločinca, aký práve sedel vo väzení. Hovorí ľudu: "Koho chcete, aby som vám prepustil? Barabáša alebo Ježiša, nazývaného Kristus?"

Kňazi už ale burcujú ľudí aby si žiadali Barabáša. Meno Barabáš opakujú stále dookola, aj keď sa ich Pilát opakovane pýta, koho chcú prepustiť.

Pilát to nečakal a pýta sa: "A čo mám urobiť s Ježišom, takzvaným Kristom?"

Ľud si však žiadal jeho smrť.

Pilát to však stále nechce urobiť, pýta sa: "Prečo? Čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zaslúžil smrť. Preto ho potrestám a prepustím."


Veľký zástup ľudí si žiada Ježišovu smrť, len pár dní po tom ako ho celé mesto vítalo palmovými listami.


Pilát si napokon pred davom umýva ruky slovami: "Nenesiem vinu za krv tohto človeka. Je to vaša vec."

A dav zakričí: "Jeho krv nech príde na nás a na naše deti."


Pilát teda prepúšťa Barabáša a Ježiša dáva vyzliecť a zbičovať. Poníženie pokračuje v paláci, kde mu vojaci dávajú na hlavu tŕňovú korunu. Do pravej ruky mu dávajú trstinu a prehadzujú cez neho šarlátový plášť, aký nosia králi. Posmievajú sa mu, pľujú naňho, a fackujú ho. Tak mu z ruky berú trstinu a bijú ho ňou po hlave, čím sa mu tŕne z "koruny" zabodávajú hlbšie do pokožky.

Pilátovi to nedá, vezme Ježiša a znova ho vyvedie pred ľudí a hovorí: "Privádzam vám ho, aby ste vedeli, že na ňom nenachádzam nijakú vinu." A potom ešte dodá: "Pozrite, človek!"


Hlavní kňazi a ich stúpenci však žiadajú jeho smrť. Pilát pokračuje: "Vezmite ho vy a popravte. Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu."

Oni odpovedajú: "My máme zákon, podľa ktorého musí zomrieť, lebo sa vyhlasoval za Božieho syna."


Pilát znova prichádza za Ježišom a pýta sa ho: "Odkiaľ si?"

Ježiš neodpovedá.

"Ty so mnou nehovoríš? Nevieš, že mám právomoc ťa prepustiť alebo ťa dať popraviť?"

"Nemal by si nado mnou žiadnu právomoc, keby ti nebola daná zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ti ma vydal."


Z ľudu sa ozývajú slová: "Ak ho prepustíš, nie si cisárov priateľ. Každý, kto sa vyhlasuje za kráľa, hovorí proti cisárovi."


Pilát vyvádza Ježiša von a hovorí ľudu: "Pozrite, váš kráľ! Mám popraviť vášho kráľa?"

Dav odpovedá: "Nemáme kráľa, ale cisára." Odpovedajú tak aj napriek tomu, že neuznávajú rímsku nadvládu.

8 views0 comments

Recent Posts

See All