• Mary Roe

Biblia - Pesach 4.časť


14. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 14. Nisan teraz pripadá na Sobotu, 27.3.2021 a končí v Nedeľu západom slnka.


Ráno (Matúš 27:31-61, Marek 15:20-47, Lukáš 23:26-56, Ján 19:17-42)


Je pred poludním. Ježišovi oblečú späť jeho vrchný odev a Ježiš teraz odchádza na miesto popravy. Viac ako deň bez spánku, zbičovaný, ponížený a zakrvavený teraz ešte nesie drevenú ťarchu, na ktorú bude pribitý. Nevládze to niesť, a tak vojaci prinútia muža menom Šimon, aby mu pomohol.


Jeho učeníci a nasledovatelia sa s ťažobou v srdci dívajú na svojho Pána.

Ježiš si všimne zástup plačúcich žien. Pristavuje sa pri nich a hovorí im prorocké slová: "Jeruzalemské dcéry, neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo prichádzajú dni, keď ľudia povedia: ‚Šťastné sú neplodné ženy a tie, ktoré nerodili a nedojčili!‘ Vtedy budú hovoriť vrchom: ‚Padnite na nás!‘ a kopcom: ‚Prikryte nás!‘ Keď toto robia, kým má strom vlahu, čo sa stane, keď uschne?"


Ježiš je odvedený na miesto zvané Golgota, kde jeho a ďalších dvoch čaká poprava. Mužov vyzlečú a dávajú im piť víno zmiešané so žlčou a myrhou. Tento nápoj, má tlmiť bolesť. Ježiš ho však odmieta.

Je deväť hodín ráno a Ježiša pribíjajú. Modlí sa: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia."


Podľa rímskeho zvyku dáva Pilát vyrobiť nápis, ktorý je pribitý nad odsúdeným. Na Ježišovom stojí: "Ježiš Nazaretský, kráľ Židov." Je napísaný v hebrejčine, latinčine a gréčtine.

Kňazi sú týmto nápisom pobúrený, ale Pilát odmieta vyjednávať.


Kňazi a ich stúpenci pokračujú s posmeškami: "Ty, čo si chcel zbúrať chrám a postaviť ho za tri dni, zachráň sa!"

"Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť... Spoliehal sa na Boha, tak nech ho zachráni, ak mu na ňom záleží. Veď hovoril: ,Som Boží syn.´"

Aj štyria rímsky vojaci sa k nim pridávajú. Vyzývajú ho aby sa zachránil, ak je kráľom Izraela.

Tí vojaci potom roztrhnú Ježišov vrchný odev na štyri časti a hádžu lósom, ktorý má rozhodnúť, ktorú časť si kto vezme. To isté chcú urobiť aj s jeho spodným odevom, no ten nie je zošívaný, je utkaný v celku, a tak oň hádžu lós. Takto sa spĺňajú slová zo Žalmu 22:18 "Rozdeľujú si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu lós."


Jeden zo zločincov, ktorý je tiež popravený, sa prihovorí k Ježišovi: "Či nie si Kristus? Zachráň seba aj nás!"

Nato ho druhý zločinec karhá: "To sa vôbec nebojíš Boha? Veď si dostal rovnaký trest. A my trpíme právom, lebo tento trest si zaslúžime za to, čo sme robili. Ale on neurobil nič zlé." Potom sa prihovára k Ježišovi: "Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho Kráľovstva."

Na čo mu Ježiš odpovedá: "Sľubujem ti dnes, budeš so mnou v raji."


Je poludnie a na celú krajinu padá nezvyčajná tma, ktorá "trvá až do tretej hodiny popoludní."


K Ježišovi prichádzajú Ježišova matka, Salome, Mária Magdaléna a Mária, matka apoštola Jakuba Menšieho. Stojí tam aj apoštol Ján. Ježiš sa teraz pozrie na svoju matku, ktorej chce zaobstarať starostlivosť. Hovorí: "Pozri, tvoj syn!" Potom sa pozrie na Jána a hovorí: "Pozri, tvoja matka!"


O tretej hodine Ježiš hovorí: "Som smädný." Potom zvolá: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" A nakoniec vykríkne: "Je dokonané!" "Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha."


Ježiš vydýchol posledný krát a v tom nastáva silné zemetrasenie, skaly pukajú, mŕtve telá sú vyhodené z hrobov. Ťažká a hrubá opona v chráme, ktorá delí najsvätejšiu miestnosť od svätej, sa trhá odhora nadol na dve časti.

Dôstojník, ktorý dohliada na popravu, hovorí: "Tento človek bol naozaj Boží Syn."

Aj iní sa "bijú do pŕs."


Ešte skôr ako zapadne slnko, musia Ježišovo telo sňať. Prichádza západ slnka a s ním veľký Sabat, a podľa zákona, telo nesmie zostať na popravisku. Preto žiadajú piláta, aby im ho vydal.

Vojaci teda polámu nohy dvom zločincom, čo má urýchliť ich smrť. No keď prichádzajú k Ježišovi, vidia, že je už mŕtvy. Tak sa spĺňa Žalm 34:20: "Chráni všetky jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlomená."

Jeden vojak ho teda bodne kopijou do boku a zasiahne až do srdca. Tým sa spĺňa Zachariáš 12:10 "Budú hľadieť na toho, ktorého prebodli."


Tak prichádza Jozef z Arimatie, bohatý obchodník a Ježišov tajný učeník. Je to totiž vážený člen Sanhedrinu, ktorý počas súdu nehlasoval proti Ježišovi, no bojí sa verejne vyhlásiť, že je Ježišov nasledovník. Ten si vypýta od Piláta Ježišovo telo. Iný muž, Nikodém, priniesol zmes myrhy a aloy. Spolu Ježišovo telo vinú do jemného plátna s voňavými látkami.

Prípravy mŕtveho tela na pohreb musia presunúť na iný deň. Do západu slnka by to už nestihli a po ňom, v tom roku, nasledoval Sabat. Deň, kedy nie je povolené nič robiť. Preto budú s pohrebnými tradíciami pokračovať až po ňom.

Ženy, ktoré nasledovali Ježiša, sledovali Jozefa aby videli, kam uloží Ježišovo telo.

To Jozef a Nikodém ukladajú do novej hrobky, ktorá patrí Jozefovi a je vytesaná do skaly. Vchod zatarasia veľkým kameňom. Tým sa spĺňa proroctvo z Izaiáša 53:9: "Hoci neurobil nič zlé a z jeho úst nikdy nevyšlo klamstvo, určili mu hrob so zlými, a keď zomrel, bol pochovaný s bohatými."

Ženy sa vracajú domov pripraviť vonné látky a oleje na pohreb. "Ale v Sabat odpočívali, tak ako bolo prikázané."

7 views0 comments

Recent Posts

See All